اولین کنفرانس ملی نو آوری ها در پردازش لایه های نازک و مشخصه های آنها

اولین کنفرانس ملی نو آوری ها در پردازش لایه های نازک و مشخصه های آنها

The First National Conference on Innovations in Thin Film Processing and Their Characterization

پوستر اولین کنفرانس ملی نو آوری ها در پردازش لایه های نازک و مشخصه های آنها

اولین کنفرانس ملی نو آوری ها در پردازش لایه های نازک و مشخصه های آنها در تاریخ ۸ دی ۱۳۹۰ توسط مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر کرمان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اولین همایش ملی نوآوریها در پردازش لایه های نازک و مشخصه های آنها

مهمترین هدف برگزاری این همایش، آشنایی متخصصان و پژوهشگران دانشگاهی و مراکز پژوهشی و صنعتی کشور با فعالیت یکدیگر، مبادله اطلاعات و ایجاد ارتباط بین صنعتگران و پژوهشگران، آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی و فناوری در زمینه های گوناگون فن آوری لایه نشانی در کشور و تشکیل میزگردهای تخصصی از اهداف این کنفرانس است.

محورهای کنفرانس:
تکنیک ها و فرآیند های رشد لایه های نازک
کاربردهای لایه های نازک
روش های تشخیص فرآیند
مدل سازی و شبیه سازی عددی
موضوعات روز صنعتیمقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی نو آوری ها در پردازش لایه های نازک و مشخصه های آنها