دومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک

دومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک

Second Technical Conference of Thermodynamics

دومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸ توسط دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران و انجمن مهندسین شیمی ایران در شهر تهران برگزار گردید.


 

محورهای همایش:1- آموزش ترمودینامیک
2- اکسرژی
3-ترمودینامیک الکترولیت ها
4-ترمودینامیک غیر تعادلی
5- ترمودینامیک واکنش های شیمیایی
6-ترمودینامیک تعادل فازی
7-خواص ترمودینامیکی سیالات نفتی
8-خواص ترمودینامیکی مواد خالص و مخلوط ها
9-سیکل های توان و تبرید
10-شبیه سازی ملکولی
11-کاربرد ترمودینامیک در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی