سومین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی

سومین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی

3th National Conference of Training and Human Capital Development

سومین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۴ تا ۳ اسفند ۱۳۹۴ توسط انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.


اهداف کنفرانس:

-ایجاد بستر مناسب برای ارائه آخرین تازه ها ویافته های علمی، پژوهشی وتجربی، آراء وایده های مرتبط به محور و موضوعات اصلی کنفرانس و ایجاد زمینه عملیاتی کردن آنها
-گردهمایی سالانه اعضای حقیقی وحقوقی انجمن و دیگر افراد و گروههای صاحبنظر و علاقه مند و ایجاد فضای تعامل و تبادل علمی و حرفه ای فیمابین
-ارائه نتایج حاصل از اجرای فرایند اعطای جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه به سازمانها و شرکتهای برترمقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی