ششمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان، شهریور ماه ۱۳۹۲

ششمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان

6th International Congress of Child and Adolescent Psychiatry

پوستر ششمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان

ششمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۲ توسط ،دانشگاه علوم پزشكي تبريز در شهر تبریز برگزار گردید.