کنفرانس ملی ایده‌های نو در گردشگری، جغرافیا و توسعه بومی

کنفرانس ملی ایده‌های نو در گردشگری، جغرافیا و توسعه بومی

پوستر کنفرانس ملی ایده‌های نو در گردشگری، جغرافیا و توسعه بومی

کنفرانس ملی ایده‌های نو در گردشگری، جغرافیا و توسعه بومی در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط شرکت پنام خط نوین و تحت حمایت سیویلیکا در شهر بوکان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

گردشگری، محیط زیست و توسعه پایدار

-         گردشگری، اقلیم و حفظ منابع طبیعی

-         گردشگری و توسعه پایدارشهری و روستایی

-         گردشگری، شهرسازی وتوسعه پایدار

-         تنوع اقلیمی، اکوتورسیم و گردشگری طبیعی

-         گردشگری و انرژی های نو و پایدار

 

معماری، شهرسازی و توسعه گردشگری

-         توسع کالبدی و گردشگری شهری

-         میراث معماری و گردشگری تاریخی

-         توسعه کالبدی و گردشگری روستایی

-         مرمت و احیای بافت‌های تاریخی و توسعه گردشگری

 

جفرافیا و توسعه گردشگری

-         گردشگری سلامت و پزشکی

-         جوانان، تفریحات و گردشگری ورزشی

-         گردشگری، موانع حقوقی، چالش‌ها و راهکارها

-         سازمان‌های مردم نهاد و توسعه گردشگری

-         نقش آموزش و پژوهش در توسعه گردشگری

-         رویکردها و نظریه های جدید در صنعت گردشگری

-         فناوری اطلاعات و گردشگری الکترونیک

-         گردشگری، توسعه سیاسی و همبستگی ملی

-         جغرافیا و راهبردهای نوین گردشگری و توسعه پایدار

 

جغرافیا، آمایش سرزمینی و گردشگری

-         گردشگری و توسعه پایدار محیطی

-         ارزیابی ظرفیت محیطی برای توسعه گردشگری

-         ارزیابی اثرات زیست محیطی گردشگری

-         گردشگری و حفاظت از منابع طبیعی و جاذبه های گردشگری

-         پیامدهای توسعه گردشگری طبیعی و میراث

-         مدل‌های پایش و ارزیابی برنامه های توسعه گردشگری

-         تحلیل و سازماندهی فضایی گردشگری در کشور

-         مشکلات، موانع و نیازهای صنعت توریسم در ایران

 

گردشگری، توسعه فرهنگی- اجتماعی

-         گردشگری مذهبی و ترویج هویت اسلامی ایرانی

-         باورهای مذهبی و گردشگری حلال

-         ارتباط فرهنگی، گردشگری و کاهش آسیب‌های اجتماعی

-         موانع و محدودیت های فرهنگی موثر بر توسعه صنعت گردشگری

-         نقش امنیت در توسعه گردشگری

-         تاریخ، هنر و گردشگری فرهنگی

-         مشکلات، موانع و نیازهای صنعت توریسم در ایران

-         گردشگری فرهنگی، ادبی و هنرهای محلی

-         گردشگری ،اقوام، فرهنگ و آیین و رویدادهای ملی

 

گردشگری، اقتصاد و مدیریت

-         گردشگری، تولید ملی و توسعه کارآفرینی

-         بانکداری، بیمه و توسعه گردشگری

-         زیرساخت های گردشگری و صنایع وابسته

-         اهداف و برنامه های توسعه صنعت گردشگری

-         نقش مشارکت بخش خصوصی در توسعه گردشگری

-         مدیریت منابع در صنعت گردشگری

-         گردشگری، اقتصاد، اشتغال‌زایی و کارآفرینمقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی ایده‌های نو در گردشگری، جغرافیا و توسعه بومی