اولین کنفرانس ملی آموزش زبان انگلیسی، ادبیات و مترجمی

اولین کنفرانس ملی آموزش زبان انگلیسی، ادبیات و مترجمی

The First National Conference in Teaching English?Literature and Translation

پوستر اولین کنفرانس ملی آموزش زبان انگلیسی، ادبیات و مترجمی

اولین کنفرانس ملی آموزش زبان انگلیسی، ادبیات و مترجمی در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۹۲ توسط موسسه بین المللی آموزشی و پژوهشی خوارزمی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شیراز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

- آموزش زبان انگلیسی
- روانشناسی زبان
- فلسفه زبان
- رویکردهای فراتحلیل و یادگیری
- شناخت و یادگیری
- یادگیری زبان دوم
- بررسی نحوه گفتمان و تدریس
- زبانشناسی نظری
- ادبیات انگلیسی
- ارزیابی ترجمه و آموزش
- زبان شناسی و ترجمه
- مطالعات ترجمهمقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی آموزش زبان انگلیسی، ادبیات و مترجمی