همایش همبستگی کالبدی - اجتماعی در منطقه 21 تهران

همایش همبستگی کالبدی - اجتماعی در منطقه 21 تهران

پوستر همایش همبستگی کالبدی - اجتماعی در منطقه 21 تهران

همایش همبستگی کالبدی - اجتماعی در منطقه 21 تهران در تاریخ ۳ بهمن ۱۳۸۹ توسط مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه شریف و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.


همایش همبستگی کالبدی - اجتماعی در منطقه 21 تهران

محورهای همایش:

 • مطالعه تطبیقی و بررسی تجربیات جهانی بویژه در کلانشهر های آسیایی
 • بررسی روند ها و طرح های آتی و آینده نگارانه در خصوص شیوه های مدیریت نواحی صنعتی منطقه 21 در قالب
  • هویت صنعتی منطقه 21 در سند طرح جامع تهران
  • تاثیرات تشکیل استان البرز بر آینده منطقه 21
  • جایگاه ارتباطی – فعالیتی منطقه 21 با نظام منطقه کلانشهری تهران
  • تبدیل منطقه 21 به نقطه تعاملی شهرداری تهران با بازارهای جهانی و کلانشهرهای دنیا
  • تبدیل منطقه 21 به قطب گردشگری شهر تهران و افزایش جذب گردشگران صنعتی
 • معرفی متدها و شیوه های جدید شهر سازی و طراحی فضای شهری در جهت ساماندهی کالبدی و فضایی و کاهش تعارضات ناشی از تعامل بخش صنعتی و سکونتگاهی .
 • مطالعه تاریخچه و روند شکل گیری بخش صنعتی منطقه 21 با هدف امکان سنجی و بررسی شیوه های افزایش قابلیت پذیرش گردشگر صنعتی داخلی و خارجی با تاکید بر تاریخچه صنعتی منطقه و همچنین گردشگران عمومی بر اساس جایگاه منطقه 21 به عنوان دروازه ورودی غربی شهر تهران و ظرفیت های اکوتوریسم موجود در منطقه .
 • بررسی ووضعیت موجود شبکه دسترسی و راههای محلی و اصلی موجود در منطقه و خطرات ناشی از آن برای شهروندان منطقه .
 • شیوه های شکل دهی به هویت صنعتی – شهری منطقه 21 از طریق استفاده از نماد های شهری و افزایش تعلق اجتماعی شهروندان .
 • شناسایی سیاست ها و فعالیت های فعلی بخش صنعتی منطقه 21 در جهت ارائه خدمات به شهروندان خصوصا شهروندان منطقه 21 و ارائه پیشنهادات در خصوص شیوه های جدید ارائه خدمات بخش های صنعتی به شهروندان منطقه ( مطالعه موردی سازمان ها و شرکت های فعال در سطح منطقه)
 • امکان سنجی در خصوص افزایش سهم مشارکتهای عمومی بخش صنعتی در سطح منطقه از طریق انجام اقداماتی نظیر راه اندازی باشگاه های فرهنگی - ورزشی ، راه اندازی واحدهای ارتباط مردمی و...
 • تحلیل و بررسی انتظارات و قابلیتهای متقابل بخش صنعتی و مدیریت شهری .
 • تحلیل هزینه- درآمد مدیریت شهری در خصوص پیامدهای ناشی از فعالیت های صنایع .
 • بررسی و اثرسنجی اقدامات واحدهای صنعتی در جهت پیاده سازی سیستم های مختلف مدیریت کیفیت نظیر ISO 14001 و ISO 18001 بر ذینفعان ( شهروندان ساکن منطقه 21)