همایش شهروندان و تعلق اجتماعی در منطقه 10

همایش شهروندان و تعلق اجتماعی در منطقه 10

پوستر همایش شهروندان و تعلق اجتماعی در منطقه 10

همایش شهروندان و تعلق اجتماعی در منطقه 10 در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ توسط مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه شریف و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


همایش شهروندان و تعلق اجتماعی در منطقه 10 محورهای همایش :
1- جایگاه نهادها و گروههای اجتماعی در شکل دهی و هدایت تعلق اجتماعی
-تشکل  های مردم نهاد (NGO ، شورایاری ها و...)
-مساجد وهیئت های مذهبی
-مدارس
-خانواده
2- تعلق اجتماعی و تجربیات موفق مدیریت شهری
-شهرداری منطقه (معاونت ها ،نواحی ، سامانه اطلاع رسانی 1888، 137 و...
-خانه های فرهنگ و فرهنگسراهای محله
3- فرصت ها و چالش های منطقه وتعلق اجتماعی
-جوان بودن جمعیت
-سرمایه اجتماعی
-تراکم جمعیت ،ترافیک
-فقر و بیکاری
-اعتیاد و مفاسد اجتماعی
-بافت فرسوده
4-ارتقاء حس هویت و تعلق اجتماعی در راستای
-مشارکت شهروندان
-مدیریت اماکن  اجتماعی و فرهنگی محله
-طراحی و معماری فضاهای کالبدی شهری مانند :میادین ،بازارها ،بوستان ها و...
-جایگاه حقوق شهروندی در سیاست های محله و ناحیه محور و اثرات آن بر انسجام اجتماعی محلات منطقه 10