دومین همایش ملی توسعه فناوری در صنعت نفت

دومین همایش ملی توسعه فناوری در صنعت نفت

02nd Technology Development of Iranian Oil Industry Conference

دومین همایش ملی توسعه فناوری در صنعت نفت در تاریخ ۷ دی ۱۳۸۳ تا ۸ دی ۱۳۸۳ توسط دفتر همکاریهای فناوری ریاست جمهوری در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی توسعه فناوری در صنعت نفت