اولین همایش منطقه ای تولید گیاهان زراعی گرمسیری در شرایط تنش‌های محیطی

اولین همایش منطقه ای تولید گیاهان زراعی گرمسیری در شرایط تنش‌های محیطی

01st Regional Conference Tropical Crops Production Under Environmental Stress Conditions

اولین همایش منطقه ای تولید گیاهان زراعی گرمسیری در شرایط تنش‌های محیطی در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۸۸ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان در شهر اهواز برگزار گردید.


محورهای همایش:
- فیزیولوژی عملکرد گیاهان زراعی گرمسیری در شرایط تنش 
- مدیریت‌های زراعی در شرایط تنش‌های محیطی 
- به نژادی و افزایش تحمل گیاهان زراعی گرمسیری به تنش‌های محیطی
 
گیاهان گرمسیری مورد نظر:
نیشکر، ذرت (علوفه‌ای و دانه‌ای)، برنج، ارزن، سورگوم، سودانگراس، آفتابگردان، پنبه، سویا و ماش

تنش‌های محیطی:
- تنش‌های رطوبتی (خشکی و ماندآبی)
- تنش‌های دمایی (گرما، سرمازدگی و یخ‌زدگی)
- تنش عناصر معدنی (کمبود و مسمومیت)
- تنش شوری