کارگاه های آموزشی مدیریت بحران

کارگاه های آموزشی مدیریت بحران

کارگاه های آموزشی مدیریت بحران در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۳۸۷ تا ۳۰ خرداد ۱۳۸۷ توسط شرکت توسعه آفرینان فردا و پژوهشکده سوانح طبیعی،UNDP،ISDR در شهر تهران برگزار گردید.


شرکت توسعه آفرینان فردا با مشارکت نهادهای ملی و بین المللی،از جمله پژوهشکده سوانح طبیعی،UNDP،ISDR و...کارگاه های آموزش مدیریت بحران را با حضور پروفسور تاکادا از اساتید دانشگاه کوبه کشور ژاپن برگزار می نماید. در صورت تمایل می توانید جهت هماهنگی در خصوص ثبت نام به سایت www.tafco.org مراجعه نمایید.لازم به ذکر است به شرکت کنندگان ، گواهی معتبر از طرف پرفسور تاکادا و نمایندگیهای سازمان ملل اعطا خواهد شد.
 

برنامه کارگاه های آموزشی:
کارگاه روز اول: مدیریت بحران زلزله در شریان های حیاتی، زمان برگزاری : 28 خرداد ماه 1387
اساتید ایرانی: آقای دکتر نعمت حسنی-مهندس ستار محمودی-مهندس مجیدی
پنل تخصصی: زلزله شریان های حیاتی،اقدامات و چالش ها

 

کارگاه روز دوم: مدیریت ریسک و ایمنی، زمان برگزاری : 29 خرداد ماه 1387
اساتید ایرانی :دکتر ویکتوریا کیانپور –دکتر محمد ساداتی نژاد-مهندس احمد مجیدی
پنل تخصصی: ایمنی و مدیریت بحران در حمل و نقل

 

کارگاه روز سوم: مدیریت جامع بحران (TDM)، زمان برگزاری : 30 خرداد ماه 1387
اساتید ایرانی :دکتر حمزه شکیب - مهندس عباس جزایری - دکتر کبیر
پنل تخصصی: مدیریت یکپارچه جامع در سطح استانی و ملی

 

هزینه شرکت برای هر کارگاه:
آزاد: 85000 تومان
دانشجویی: 55000 تومان

شماره حساب جاری 0100055382006 بنام شرکت توسعه آفرینان فردا ( شعبه اریکه ایرانیان کد 5/1044)