اولین همایش معدن و علوم وابسته

اولین همایش معدن و علوم وابسته

1st Conference on Mine and Related Science

اولین همایش معدن و علوم وابسته در تاریخ ۱ خرداد ۱۳۸۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد طبس در شهر طبس برگزار گردید.