نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران

نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران

1th National Conference on System Approach

پوستر نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران

نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران در تاریخ ۷ دی ۱۳۹۰ تا ۸ دی ۱۳۹۰ توسط مرکز استراتژی و توسعه علوم و دانشگاه شیراز ، شرکت مشاورین کیفیت ساز کارآفرین، تحت حمایت سی در شهر شیراز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران

اهداف کنفرانس:
ترویج و اشاعۀ فرهنگ سیستمی
ایجاد بستر تفکر رو به جلو برای خلق آینده
فراهم نمودن شرایط انتقال دانش و تجربه رویکرد سیستمی بین رشته های مختلف
فراهم نمودن زمینه های پیوند دانشگاه و صنعت
فراهم آوردن زمینه های اشاعه فرهنگ برنامه ریزی سیستمی برای ورود به بازار جهانی
کمک به تصمیم گیرندگان و تسهیل فرایندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری
توسعه و ترویج نگرش سیستمی در مدیریت و برنامه ریزی کلان
تشویق محققین به طرح مباحث سیستمی در فضایی اندیشمندانه
بهره گیری از تجربیات کشورهای پیش رو در مبحث رویکرد سیستمی


مقالات در این کنفرانس از دو دیدگاه نظری و کاربردی بررسی می شود.
محورهای کنفرانس
1. محورهای نظری کنفرانس:
1.1. علوم سیستمی (system sciences)
1.2. مهندسی سیستم‎ها (system engineering)
1.3. تفکر سیستمی (system thinking)
1.4. فلسفه سیستمی (system philosophy)
1.5. روش‌شناختی سیستمی (system methodology)
1.6. مدل‌سازی سیستمی (system modeling)
2.  محورهای کاربردی:
2.1.  نقش و کاربرد رویکرد سیستمی در حل مسائل ملی
2.1.1. نقش و کاربرد رویکرد سیستمی در حل مسائل اقتصادی
2.1.2. نقش و کاربرد رویکرد سیستمی در حل مسائل فرهنگی- اجتماعی
2.1.3. نقش و کاربرد رویکرد سیستمی در حل مسائل خدماتی
2.2.  نقش و کاربرد رویکرد سیستمی در علوم مختلفمقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران