همایش ملی رفاه اجتماعی در برنامه ششم توسعه

همایش ملی رفاه اجتماعی در برنامه ششم توسعه

پوستر همایش ملی رفاه اجتماعی در برنامه ششم توسعه

همایش ملی رفاه اجتماعی در برنامه ششم توسعه در تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۹۳ تا ۱۹ آذر ۱۳۹۳ توسط انجمن علمی رفاه اجتماعی ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

-عدالت آموزشی

-مسکن اقشار کم درآمد

-مراقبت اجتماعی و الگوهای آن

-امداد اجتماعی و مدیریت بحران

-سازماندهی و مدیریت رفاه اجتماعی

-اشتغال و کارآفرینی گروههای هدف

-بیمه­ های اجتماعی: چالشها و فرصتها

-بیمه­ های سلامت: محدودیتها و ظرفیتها

-روش­های فقرزدائی و توانمند سازی گروههای هدف

-هدفمندی یارانه­ ها: ارزیابی گذشته و راهکارهای آینده

آسیب­های اجتماعی: الگوهای مداخله پیشگیرانه و درمان