کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک

کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک

پوستر کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک

کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۹۴ تا ۲۵ آذر ۱۳۹۴ توسط دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اهداف کنفرانس:

- ارتقا توسعه و ترویج دانش مدیریت استراتژیک
- تعامل و تبادل تجارب پژوهشگران و متخصصین حوزه مدیریت پیرامون توسعه و بکارگیری تکنیک های مدیریت استراتژیک
-تبیین اهمیت استراتژی و ترغیب سازمان ها و شرکت ها به توجه خاص به مدیریت استراتژیک
-معرفی آخرین دستاورده و تجربیات پژوهشی و کاربردی در زمینه های مختلف مدیریت استراتژیک

 

محورهای کنفرانس:

محورهای اصلی:
-رهبری، تصمیم گیری، هوشمندی و تفکر استراتژیک
- استراتژی های رقابت و همکاری
- مدیریت استراتژیک در شرکت های چند کسب و کاره و هلدینگ
- استراتژی سرمایه انسانی، دارایی های نامشهود و سازمان یادگیرنده
- استراتژی تکنولوژی، نوآوری، کارآفرینی و مدل کسب و کار
- مدیریت استراتژیک در عمل: همراستاسازی، پیاده سازی، ارزیابی و مباحث رفتاری استراتژی
- حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی

  محورهای ویژه:
- تجارب و چالش های مدیریت استراتژیک در صنعت خدمات مالی
- تجارب و چالش های مدیریت استراتژیک در آموزش عالی
- تجارب و چالش های مدیریت استراتژیک در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی

 مقالات پذیرش شده در کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک