کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک

کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک

پوستر کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک

کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک در تاریخ ۴ آذر ۱۳۹۳ تا ۵ آذر ۱۳۹۳ توسط دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اهداف کنفرانس:

- ارتقا توسعه و ترویج دانش مدیریت استراتژیک
- تعامل و تبادل تجارب پژوهشگران و متخصصین حوزه مدیریت پیرامون توسعه و بکارگیری تکنیک های مدیریت استراتژیک
- تبیین اهمیت استراتژی و ترغیب سازمان ها و شرکت ها به توجه خاص به مدیریت استراتژیک
- معرفی آخرین دستاورده و تجربیات پژوهشی و کاربردی در زمینه های مختلف مدیریت استراتژیک

 

 

محورهای کنفرانس:

 محور اول: رهبری و تفکر استراتژیک
محور دوم: مسئولیت اجتماعی و پایداری کسب و کار
محور سوم: استراتژی های رقابتی و رقابت پذیری
محور چهارم: قابلیت های پویا و نوآوری استراتژیک 
محور پنجم: کارآفرینی استراتژیک
محور ششم: سرمایه های فکری
محور هفتم: استراتژیهای همکاری و مشارکت
محور هشتم: هوشمندی استراتژیک کسب و کار
محور نهم: مدیریت تحول استراتژیک