ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

6th International Conference on Strategic Management

ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک در تاریخ ۱۹ مهر ۱۳۸۸ تا ۲۰ مهر ۱۳۸۸ توسط انجمن مدیریت استراتژیک ایران در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


معرفی

کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیکاز لحاظ مفهومی مدیریت استراتژیک با تحول در تئوری‌های مدیریت همگامی دارد. مکاتب کلاسیک رفتاری و کمی مدیریت بر جنبه‌هایی از سازمان و عملکرد آن تأکید می‌کردند که توسط مدیریت قابل کنترل بود. مسایلی از قبیل برنامه‌ریزی تولید، رفتار زیردستان، بهبود محیط کار، نقش گروههای غیررسمی در بازدهی کار، مدل‌های کمی تصمیم‌گیری و غیره. لیکن هرگز فضای سیاسی جامعه ، احساس افراد و نهادهای خارج از سازمان، مسأله اصلی آنها نبود. چرا که محیط از ثباتی نسبی برخوردار بود و چنین نیازی هم احساس نمی شد. به تدریج با رشد مستمر اقتصادی، اوضاع قابل اطمینان محیطی از میان رفت و تغییرات و حوادث شتابنده ای در جهان اتفاق افتاد. لذا تغییرات و دگرگونی های سریع و پیچیده‌ جامعه و تأثیر آن بر رشد و توسعه‌ شرکت‌ها موجب شد که مدیران توجه خود را به محیط سازمان معطوف گردانند و مفاهیمی مانند سیستم، اقتصاد، برنامه‌ریزی بلند مدت، استراتژی و فرایند مدیریت استراتژیک مورد توجه صاحب‌نظران مدیریت قرار گیرد. این مفاهیم و نظریات پاسخ علم مدیریت به دگرگونی و تغییرات وسیع اقتصادی واجتماعی بود.
توجه به محیط، آگاهی از تاثیر متغیرهای محیطی و ارائه‌ چشم اندازی از فعالیت آینده برای سازمان‌ها، لزوم آمادگی برای برخورد با تغییرات مداوم را توجیه می کند. وجود عدم قطعیت های محیطی در مسایل سازمانی به لحاظ مبهم بودن و طبیعت احتمالی رخدادهای آتی و آمادگی سازمان‌ها جهت تغییر، برخوردی متفاوت با تغییر، نوع تصمیمات‌، عوامل جدید مؤثر بر تصمیم‌گیری و قطعیت در مورد تغییرات آینده، توجه به استفاده از مدل مدیریت استراتژیک را افزون تر می کند.

اهداف کنفرانس:
• نشر و گسترش دانش مدیریت استراتژیک
• توسعه و ترویج نگرش تخصصی و علمی به مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک
• معرفی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی مدیریت استراتژیک و کاربرد آنها در سازمانهای پیشرو و آینده نگر
• تبادل تجربه پیرامون دستاوردهای توسعه مدیریت استراتژیک در بنگاه‌های کسب و کار


محوره های کنفرانس:
• تفکر استراتژیک
• سازمانهای استراتژی محور
• رویکردها و مدلهای مدیریت استراتژیک
• مدیریت استراتژیک منابع انسانی
• برنامه ریزی استراتژیک
• رهبری و مدیریت استراتژیک
• کنترل استراتژی
• همسوسازی استراتژیک
• مدیریت استراتژیک سازمانهای هولدینگ
• ارزیابی و اندازه گیری عملکرد در مدیریت استراتژیک
• مدیریت استراتژیک بازار
• استراتژی در مدیریت کسب وکار های کوچک
• مدیریت استراتژیک کارآفرینی
• مدیریت استراتژیک پروژه
• پیمان های استراتژیک
• تحلیل رقابتی
• مدیریت استراتژیک بازار
• مدیریت دانایی: یک رویکردی استراتژیک
• پیاده سازی استراتژیک
• مدیریت استراتژیک تکنولوژی
• کارتهای امتیازی متوازن
• استراتژی هوشمند
• مدیریت دانش
• مدیریت استراتژیک و بهره وری
• جهانی شدن و تجارت الکترونیک چالشهای در مدیریت استراتژیک
• فرهنگ و مدیریت استراتژیک
• مدیریت استراتژیک و فناوری اطلاعات