هشتمین کنگره بین المللی سلول های بنیادی

هشتمین کنگره بین المللی سلول های بنیادی

8th International Congress on Stem Cells

هشتمین کنگره بین المللی سلول های بنیادی در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۱ تا ۱۷ شهریور ۱۳۹۱ توسط پژوهشگاه رویان در شهر تهران برگزار گردید.دبیر علمی:

دکتر مرضیه ابراهیمی           

دبیر اجرایی:

دکتر عبدالحسین شاهوردی            


گروه هدف:

14 امتیاز جهت فوق تخصص جراحی ترمیمی، پلاستیک و سوختگی، فوق تخصص جراحی قلب و عروق،متخصصین جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)، متخصصین جراحی عمومی، متخصصین جراحی مغزواعصاب،  متخصصین چشم پزشکی، متخصصین گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن، متخصصین بیماریهای داخلی، فوق تخصص گوارش بالغین (داخلی)، متخصصین آسیب شناسی، متخصصین بیماریهای پوست، متخصصین بیماریهای کودکان، دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی، دکترای بیوشیمی بالینی، دکترای ایمنی شناسی، دکترای ژنتیک انسانی (ژنتیک پزشکی)، دکترای حرفه ای پزشکان عمومی، دکترای علوم تشریحی (آناتومی)، دکترای خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژی)، دکترای فرآورده های بیولوژیک،  دکترای فیزیولوژی، دکترای بافت شناسی، دکترای داروسازی بالینی، دکترای حرفه ای داروسازی، دکترای بیولوژی تولید مثل، فوق تخصص خون و سرطان بالغین، فوق تخصص خون و سرطان اطفال، متخصصین بیماریهای مغزو اعصاب.
10 امتیاز جهت دکترای اپیدمیولوژی، دکترا، کارشناسی ارشد و کارشناسی پرستاری، کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی، کارشناسی ارشد باکتری شناسی، کارشناسی ارشد خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون(هماتولوژی)، کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی، کارشناسی ارشد ایمنی شناسی.