سمپوزیوم فولاد 1388

سمپوزیوم فولاد 1388

Steel Symposium 1388

سمپوزیوم فولاد 1388 در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۸۸ تا ۱۲ اسفند ۱۳۸۸ توسط شرکت فولاد آلیاژی ایران در شهر یزد برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در سمپوزیوم فولاد 1388