اولین همایش سراسری مطالعات نوین در علوم اجتماعی و اقتصادی

اولین همایش سراسری مطالعات نوین در علوم اجتماعی و اقتصادی

پوستر اولین همایش سراسری مطالعات نوین در علوم اجتماعی و اقتصادی

اولین همایش سراسری مطالعات نوین در علوم اجتماعی و اقتصادی در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۹۵ توسط اداره کل تعاون - کار و رفاه اجتماعی استان گیلان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر رشت برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اولین همایش سراسری مطالعات نوین در علوم اجتماعی و اقتصادی در آبان ماه ۱۳۹۵ توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان برگزار می­ گردد. با توجه به اهمیت علم و فناوری در جهان امروز، نیاز به کار علمی در ابعاد مختلف آن چه در داخل و چه در خارج از کشور وجود دارد. ضرورت توجه به مسائل اجتماعی و فرهنگی کشور بویژه آسیب­ های اجتماعی از یک سو، و اهمیت رفع موانع اقتصادی و توجه به تولید داخلی و همچنین اقتصاد مقاومتی مطابق با فرمایشات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در دهه حاضر از سوی دیگر، ما را برآن داشت تا با تمرکز بر این دو موضوع اساسی در جامعه روز کشور، اولین همایش سراسری مطالعات نوین در علوم اجتماعی و اقتصادی را برگزار نمائیم.

 

« محورهای همایش (با محوریت جامعه ی کار و تولید) »

حوزه علوم اجتماعی
-مطالعات نوین در آسیب های اجتماعی
-مطالعات نوین در تربیت بدنی و رفاه اجتماعی
-مطالعات نوین در پژوهشگری اجتماعی
-مطالعات نوین در جامعه شناسی
-مطالعات نوین در جمعیت شناسی
-مطالعات نوین در مددکاری اجتماعی
-و تمام موضوعات مرتبط با علوم اجتماعی

 
حوزه علوم اقتصادی
-مطالعات نوین در اقتصاد مقاومتی
-مطالعات نوین در توسعه اقتصادی
مطالعات نوین در اقتصاد مالی
-مطالعات نوین در اقتصاد صنعتی
-مطالعات نوین در مدیریت مالی و بازرگانی
-مطالعات نوین در حسابداری و حسابرسی
-و تمام موضوعات مرتبط با علوم اقتصادیمقالات پذیرش شده در اولین همایش سراسری مطالعات نوین در علوم اجتماعی و اقتصادی