همایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل دریای خزر

همایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل دریای خزر

Natioanl Conference on Spatial Sustainable Development in the Caspian Sea Coasts

پوستر همایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل دریای خزر

همایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل دریای خزر در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۳ توسط دانشگاه مازندران دانشکده علوم انسانی واجتماعی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر بابلسر برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


همایش ملی توسعه پایدارفضایی درسواحل دریای خزر در اسفندماه سال جاری (1393) دردانشگاه مازندران واقع دربابلسر برگزار می گردد.

 

 

محورهای همایش:

- توسعه پایدارفضایی در سکونتگاههای روستایی استانهای ساحلی دریای خزر

- توسعه پایدار فضایی در سکونتگاههای شهری استانهای ساحلی دریای خزر

- اقلیم و توسعه پایدارفضایی در سواحل دریای خزر

- ژئومرفولوژی وتوسعه پایدار فضایی در سواحل دریای خزر

- رویکردهای نوین در توسعه پایدار فضایی

- مسائل زیست محیطی در استانهای ساحلی دریای خزر

 

 مقالات پذیرش شده در همایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل دریای خزر