همایش بین المللی تحول پایدار در نظام سلامت، رویکردها و چالش ها

همایش بین المللی تحول پایدار در نظام سلامت، رویکردها و چالش ها

International Conference on Sustainable Reform in Health System

پوستر همایش بین المللی تحول پایدار در نظام سلامت، رویکردها و چالش ها

همایش بین المللی تحول پایدار در نظام سلامت، رویکردها و چالش ها در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۳ تا ۷ اسفند ۱۳۹۳ توسط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اصفهان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با همکاری دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی و حمایت رئیس و معاونت پژوهشی دانشگاه و سایر سازمان های دولتی و غیر دولتی در نظر دارد، همایش دو روزه ای تحت عنوان: همایش بین المللی تحول پایدار در نظام سلامت،رویکرد ها و چالش ها در اسفندماه سال 1393 برگزار نماید.

هدف از این همایش هم اندیشی و تبادل نظر دانش پژوهان و مدیران بخش بهداشت و درمان در مورد اجرای طرح تحول در نظام سلامت ،رویکرد ها ،فرصت ها و چالش های آن می باشد.

 

 

محورهای همایش:

-عدالت در نظام سلامت و تحول در بخش بهداشت و درمان
-چالش های پایدارنمودن تأمین منابع (انسانی، مالی،تجهیزاتی و..)
-زیرساخت های مورد نیاز اجرای بهینه طرح تحول در نظام سلامت
-پایش، نظارت و ارزیابی برنامه تحول در نظام سلامت
-رضایت مردم و طرح تحول در نظام سلامت
-مدیریت اطلاعات و ارتباطات در طرح تحول نظام سلامت
-مشارکت سازمان های بیمه گرپایه و تجاری در طرح تحول نظام سلامت
-مشارکت سازمان های مردم نهاد و بخش خصوصی در طرح تحول نظام سلامت
-تجربیات مجریان و صاحبنظران در طرح تحول نظام سلامت