اولین همایش ملی مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست در حوزه شهروندی HSE سالمندان و معلولین

اولین همایش ملی مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست در حوزه شهروندی HSE سالمندان و معلولین

پوستر اولین همایش ملی مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست در حوزه شهروندی HSE سالمندان و معلولین

اولین همایش ملی مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست در حوزه شهروندی HSE سالمندان و معلولین در تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۹۴ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

- چالشهای شهری سالمندان و معلولین در شهر

- ارزیابی ریسک های HSE اماکن عمومی و خدماتی

- چالش های قانونی سالمندان و معلولین

- محیط های شهری سالمندان و معلولین

-و...

 

 مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست در حوزه شهروندی HSE سالمندان و معلولین