دومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران

دومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران

پوستر دومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران

دومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران در تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۹۵ توسط انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران مراجعه فرمایید.


معرفی همایش:
تربیت بدنی و علوم ورزشی  از جهات مختلف با علوم پایه و علوم تندرستی پیوند یافته ، اثر و نقش آن در  توانبخشی و بهسازی جسمی و روانی افراد جامعه غیر قابل انکار است و در نظام جمهوری اسلامی ایران از جایگاه و منزلت ویژه ای برخوردار میباشد. دامنه فعالیت و کارآئی تربیت بدنی و علوم ورزشی در امر آموزش و پرورش و بهداشت فردی و اجتماعی بسیار وسیع و گسترده است بطوری که تمام گروههای سنی را در بر میگیرد. علاوه بر این ترتیب بدنی و ورزش بعنوان یک عامل پیشگیرنده از بروز برخی از ناراحتی ها و عوارض جسمی و روحی نیز مورد توجه بوده و ثابت شده است که از پیشروی پاره ای از بیماریها مانند امراض قند و نارسائی های قلبی – عروقی جلوگیری بعمل می آورد. بهمین منظور انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین در اجرای رسالت خود اقدام به برگزاری دومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران بصورت تمام الکترونیک نموده است. امید است با همکاری و حمایت سایر ارگانهای اجرایی و علمی کشور بتوانیم فضایی مناسب جهت ارائه دستاوردهای محققان عزیز کشورمان در راستای ترویج علوم توسعه پایدار در بخشهای علوم ورزشی و تربیت بدنی ایجاد نماییم.


اهداف همایش:

- آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی و جدیدترین متدهای پژوهشی انجام یافته در علوم ورزشی.
- راه اندازی دبیرخانه دائمی همایش و دسترسی آسان علاقمندان و صرفه جویی در هزینه و وقت پژوهشگران.
- فراهم سازی بسترمناسب برای انتقال دانش وتجربیات کشورهای مختلف.
- جلب توجه صاحبنظران و سیاستگزاران بخشهای مرتبط به اهمیت  علوم ورزشی و تربیت بدنی در جامعه.
- اشاعه ی فرهنگ گرایش به ورزش ، تناسب و سلامت اندام در  علوم ورزشی و تربیت بدنی کشور.
- ارائه راهبردها و راهکارهای چگونگی رسیدن به جامعه ای سالم.

 مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران