اولین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران

اولین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران

پوستر اولین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران

اولین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران در تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۹۴ توسط انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران مراجعه فرمایید.


اهداف همایش:

-آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی و جدیدترین متدهای پژوهشی انجام یافته در علوم ورزشی.
-راه اندازی دبیرخانه دائمی همایش و دسترسی آسان علاقمندان و صرفه جویی در هزینه و وقت پژوهشگران.
- فراهم سازی بسترمناسب برای انتقال دانش وتجربیات کشورهای مختلف.
-جلب توجه صاحبنظران و سیاستگزاران بخشهای مرتبط به اهمیت  علوم ورزشی و تربیت بدنی در جامعه.
- اشاعه ی فرهنگ گرایش به ورزش ، تناسب و سلامت اندام در  علوم ورزشی و تربیت بدنی کشور.
-ارائه راهبردها و راهکارهای چگونگی رسیدن به جامعه ای سالم.

 

محورهای همایش:

 مدیریت ورزشی
-مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی
-مدیریت اوقات فراغت ورزشی و تفریحی
-مدیریت راهبردی و سازمان‌های ورزشی
-مدیریت رسانه ‌های ورزشی
-مدیریت رویدادهای ورزشی
-مدیریت بازاریابی ورزشی

فیزیولوژی ورزشی
-قلب و عروق و تنفس
-بیوشیمی و متابولیسم ورزشی
-فیزیولوژی علمی عضلانی
- فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
-فیزیولوژی ورزشی  فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی
-فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض
-فیزیولوژی ورزشی کاربردی

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی       
-حرکات اصلاحی
-امداد ورزشی
-تربیت بدنی ویژه

رفتار حرکتی    
-رشد حرکتی
-یادگیری حرکتی
-آموزش تربیت بدنی

محورهای ویژه
-اسلام و تربیت بدنی
-فرهنگ در ورزش
-اخلاق ورزشی
-بیومکانیک ورزشی
-روانشناسی ورزشی

 

 مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران