همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی

همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی

National Conference on Sport Sciences Research News

پوستر همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی

همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی در تاریخ ۸ مهر ۱۳۹۴ تا ۹ مهر ۱۳۹۴ توسط دانشگاه محقق اردبیلی - دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی در شهر اردبیل برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


گروه تربیت بدنی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی در راستای رسالت علمی خود و در جهت فراهم نمودن فضای علمی و تخصصی در تازه های پژوهش در علوم ورزشی ، اقدام به برگزاری همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی نموده است.

 

محورهای همایش:

- مدیریت و برنامه ریزی ورزشی
-بیومکانیک، مهندسی و فناوری ورزشی
- رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی
- طب ورزشی ( آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی )
-فیزیولوژی ورزشی و تغذیه ورزشی
- جامعه شناسی ورزشی، حقوق، اقتصاد، تاریخ و فلسفه ورزش