اولین همایش ملی توسعه و ساماندهی ورزش حرفه ای کشور

اولین همایش ملی توسعه و ساماندهی ورزش حرفه ای کشور

the first national conference on development and organizing of professional sports

پوستر اولین همایش ملی توسعه و ساماندهی ورزش حرفه ای کشور

اولین همایش ملی توسعه و ساماندهی ورزش حرفه ای کشور در تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ تا ۲ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط در شهر تهران برگزار گردید.


اهداف همایش:

- ایجاد اشتغال پایدار،توسعه،کارافرینی و ایجاد مشاغل نو
- توسعه زیر ساخت های ورزش حرفه ای کشور
- توسعه ورزش قهرمانی
- ارتقای کیفیت و تدوین راهکارهای توسعه ورزش حرفه ای
- تبیین روش ها و دستور العمل های اجرای جهت گذر از ورزش اماتوری
- شناخت پتانسیل های موجود در کشور برای برنامه های کلان
- تشکیل شورای ورزش حرفه ای
- تدوین سند چشم انداز ورزش حرفه ای کشور


 

محورهای همایش:

- اقتصاد و ورزش حرفه ای
- مدیریت منابع انسانی و ورزش حرفه ای
- فرهنگ و ورزش حرفه ای
- استاندارد های بین المللی و ورزش حرفه ای
- رسانه ها و ورزش حرفه ای
- فناوری و ورزش حرفه ای
- اخلاق و ورزش حرفه ای
- مدیریت ، برنامه ریزی و ورزش حرفه ای
- بازاریابی و ورزش حرفه ای
- زیر ساختها و ورزش حرفه ای
- محیط حقوقی و ورزش حرفه ای