نخستین همایش ملی آسیب شناسی اجتماعی، زمینه ­ها,علل و راهکارها. با تاکید بر استان کهگیلویه و بویر احمد

نخستین همایش ملی آسیب شناسی اجتماعی، زمینه ­ها,علل و راهکارها. با تاکید بر استان کهگیلویه و بویر احمد

First National Conference on Social Pathology, Fields, Causes and Solutions. Emphasizing Kohgiluyeh and Boyer Ahmad Province

پوستر نخستین همایش ملی آسیب شناسی اجتماعی، زمینه ­ها,علل و راهکارها. با تاکید بر استان کهگیلویه و بویر احمد

نخستین همایش ملی آسیب شناسی اجتماعی، زمینه ­ها,علل و راهکارها. با تاکید بر استان کهگیلویه و بویر احمد در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط دانشگاه یاسوج و تحت حمایت سیویلیکا در شهر یاسوج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش ملی آسیب شناسی اجتماعی، زمینه ­ها,علل و راهکارها. با تاکید بر استان کهگیلویه و بویر احمد مراجعه فرمایید.


گروه جامعه ­شناسی دانشگاه یاسوج در نظر دارد « نخستین همایش ملی آسیب شناسی اجتماعی، زمینه ­ها,علل و راهکارها. با تاکید بر استان کهگیلویه و بویر احمد» را در تاریخ 25 اردیبهشت ماه 1397 در محل دانشگاه یاسوج، برگزار نماید.

 

محورهای همایش:

آسیب های اجتماعی خانواده

آسیب های کودکان، نوجوانان و جوانان

اعتیاد به مواد مخدر

خودکشی

بحران هویت و آنومی

آسیب های اجتماعی ناشی از حاشیه نشینی، روابط همسایگی، آسیب های شهری

کجروی، بزهکاری و انحرافات اجتماعی

محیط زیست

فضای مجازی و آسیب های اجتماعی نوظهور

آموزش عالی و مهاجرت نخبگان

نزاع جمعیمقالات پذیرش شده در نخستین همایش ملی آسیب شناسی اجتماعی، زمینه ­ها,علل و راهکارها. با تاکید بر استان کهگیلویه و بویر احمد