نخستین همایش ملی تاریخ و فرهنگ سنقر و کلیایی

نخستین همایش ملی تاریخ و فرهنگ سنقر و کلیایی

The First National Conference on the History and Culture of Songoz and Kolyaei

پوستر نخستین همایش ملی تاریخ و فرهنگ سنقر و کلیایی

نخستین همایش ملی تاریخ و فرهنگ سنقر و کلیایی در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ تا ۱ خرداد ۱۳۹۴ توسط دانشگاه پیام نور مرکز سنقر و تحت حمایت سیویلیکا در شهر کرمانشاه برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

 باستان شناسی
- باستان شناسی پیش از تاریخ
- باستان شناسی دوران تاریخی
- باستان شناسی دوران اسلامی

 تاریخ
- تاریخ اجتماعی و سیاسی سنقر و کلیایی از دوره باستان تا انقلاب اسلامی
- سنقر و تقسیمات کشوری
- اهمیت و جایگاه شهرستان سنقر و کلیایی در استان
 -مؤسسه های مدنی، اصناف و طبقات اجتماعی محلی
- جغرافیای تاریخی شهرستان سنقر و کلیایی
- آثار و شرح احوال عالمان، ادیبان و هنرمندان سنقر و کلیایی
- نقش سنقر و کلیایی در تحولات مهم تاریخ معاصر
- اقتصاد کشاورزی و نظام زمینداری
- مکتب خانه ها و نظام آموزشی نوین
- امامزادها و امام زادگان
- نسخ خطی و سند شناسی
- جامعه عشایری، ایلات و عشایر    
- آثار و بناهای تاریخی
- اقتصاد دامداری

مردم شناسی     
- محیط شناسی فرهنگی
 -انسان شناسی فرهنگی
- فرهنگ وادبیات عامه
- اعیاد و جشن ها
- صنایع دستی و گردشگری
- زبان و فولکلور
- باورهای دینی و مذهبی
- جمعیت شناسی
- هنر آیینی و دینی
- پوشاک سنتی

جغرافیا
- گردشگری و توریسم
- ژئو مورفولوژری و اقلیم و امکان توسعه ای شهرستان
- مطالعات و برنامه ریزی شهری
- آمایش سرزمینی
- راه، راهسازی، خطوط ارتباطی و مواصلاتی