دومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی

دومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی

2nd International Conference on Psychology Behavioral Sciences

پوستر دومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی

دومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی در تاریخ ۲۵ دی ۱۳۹۳ توسط موسسه اطلاع رسانی نارکیش و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

جامعه شناسی نظری-مفهومی
-   مفاهیم جامعه شناسی
-  نظریه های جامعه شناسی
-   تفکر نظری در جامعه شناسی
-  فلسفه و علوم اجتماعی
-   نظریه ها و مفاهیم کلاسیک جامعه شناسی
- جامعه شناسی نوین

روش شناسی علوم اجتماعی
- روش های پژوهش جامعه شناسی

آسیب شناسی اجتماعی
-  انحرافات اجتماعی و گروه های کجرو
-   آسیب های اجتماعی
-  هنجارهای اجتماعی
-   جامعه شناسی اعتیاد

رفاه اجتماعی
- جامعه شناسی نابرابری های اجتماعی
-  فقر، رفاه و طرد اجتماعی

جامعه شناسی سلامت و پزشکی
-  جامعه شناسی بدن، بیماری و سالخوردگی

جامعه شناسی ارتباطات
-  جامعه شناسی ارتباطات و رسانه ها
-  جامعه شناسی جامعه ی ارتباطی

جنسیت و خانواده
- جامعه شناسی خانواده
-  جامعه شناسی جنسیت  

 
جامعه شناسی فرهنگی
- جامعه شناسی ادبیات
- جامعه شناسی دین
- جامعه شناسی فرهنگ
- جامعه شناسی معرفت
-  جامعه شناسی هنر
-  جامعه شناسی آموزش و پرورش
- جامعه شناسی تعلیم و تربیت
- جامعه شناسی حقوق
-  جامعه شناسی علم و فناوری

جامعه شناسی سیاسی
-  جامعه شناسی سیاسی

جامعه شناسی تاریخی
-  جامعه شناسی تاریخی

جامعه شناسی توسعه
-  جامعه شناسی توسعه روستایی
-   جامعه شناسی کشاورزی
- جامعه شناسی جهان سوم
-  جامعه شناسی سازمان های مدرن
- جامعه شناسی نژاد، قومیت و مهاجرت

جامعه شناسی شهری
- جامعه شناسی شهرمقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی