همایش دفاع ملی، دفاع همه جانبه

همایش دفاع ملی، دفاع همه جانبه

پوستر همایش دفاع ملی، دفاع همه جانبه

همایش دفاع ملی، دفاع همه جانبه در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۱ توسط دانشگاه عالی دفاع ملی در شهر تهران برگزار گردید.


محور ها و زیر محورهای علمی همایش:

مفاهیم، ماهیت، اصول و معرفت‌شناسی دفاع ملی و دفاع همه جانبه:

- مفاهیم و معرفت‌شناسی دفاع ملی ودفاع همه‌جانبه
- مفاهیم و معرفت‌شناسی دفاع از دیدگاه اسلام
- آراء و اندیشه‌ های حضرت امام خمینی (رحمت ا... علیه) در حوزه دفاع ملی و دفاع همه‌جانبه
- آراء و اندیشه ‌های حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) در حوزه دفاع ملی و دفاع همه‌جانبه
- جایگاه دفاع ملی و دفاع همه جانبه در اسناد بالادستی (قانون اساسی، سند چشم‌انداز و برنامه‌های پیشرفت کشور)
- نقش و جایگاه دفاع ملی و دفاع همه جانبه در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت

قدرت اقتصادی با زیر محورهای ذیل در دفاع ملی و دفاع همه جانبه :

- جهاداقتصادی
- اقتصاد مقاومتی
- قدرت نرم اقتصادی
- نقش اقتصادی، عمرانی و بازسازی نیروهای مسلح
- نقش اقتصادی دولت ، مجلس شورای اسلامی ، قوه قضاییه و سایر نهادهای اقتصادی کشور

 قدرت سیاسی با زیر محورهای ذیل در دفاع ملی و دفاع همه جانبه :

- نقش رهبری و ولایت مطلقه فقیه
- سیاست های کلی نظام (سیاستگذاری ملی )
- نظام مردم سالاری اسلامی
- نقش محور مقاومت منطقه ای
- نقش بسیج و سازمان های مردم نهاد
- نقش ساختارها و سیاست های اداری کشور
- نقش سیاسی دولت ، مجلس شورای اسلامی ، قوه قضاییه و سایر نهادهای سیاسی کشور

قدرت اجتماعی – فرهنگی با زیر محورهای ذیل در دفاع ملی ودفاع همه جانبه :

- قدرت معنویت و ولایت مداری
- سازمان های مردم نهاد
- رسانه ها و تبلیغات
- قدرت نرم انقلاب اسلامی
- فرهنگ بسیجی و مدیریت جهادی
- نقش جمعیت (کمیت و کیفیت)
- نقش سرمایه اجتماعی ( وحدت ملی ، همبستگی ملی ، هویت ملی ، عزت ملی و ... )
- نقش زن ، خانواده و جوانان
- نقش اقوام و مذاهب
- نقش اجتماعی- فرهنگی دولت ، مجلس شورای اسلامی ، قوه قضاییه و سایر نهادهای اجتماعی- فرهنگی کشور

قدرت علمی - فناوری با زیر محورهای ذیل در دفاع ملی ودفاع همه جانبه :

- نهضت نرم افزاری و جنبش علمی ، تولید علم و مرز شکنی دانش
اقتدار علمی
- نوآوری ، خلاقیت و کشف راه های میان بر
- نقش شبکه های اجتماعی
- نقش علمی – فناوری نیروهای مسلح
- نقش علمی- فناوری دولت ، مجلس شورای اسلامی ، قوه قضاییه و سایر نهادهای کشور.

قدرت نظامی با زیر محورهای ذیل در دفاع ملی ودفاع همه جانبه :

- نقش سازمانهای نظامی
- بسیج مردمی
- فرماندهی و مدیریت
- معماری نیروهای مسلح
- آینده پژوهی و هوشمندی راهبردی
- نقش پشتیبانی دولت ، مجلس شورای اسلامی ، قوه قضاییه و سایر نهادهای مردمی از سازمان های نظامی

پدافند غیر عامل و آمایش رزمین با زیر محورهای ذیل در دفاع ملی ودفاع همه جانبه :

مطالعات تطبیقی و بهره گیری از تجربیات در دفاع ملی ودفاع همه جانبه :
- بهره گیری از ارزش‌ها وتجارب دفاع مقدس
- بهره گیری از سایر تجارب بدست آمده کشور
- بهره گیری از تجربیات نبردهای اخیر در مناطق پیرامونی کشور
- بهره گیری از تجربیات سایر کشورها

امنیت و ثبات داخلی در دفاع ملی ودفاع همه جانبه

- امنیت و ثبات عمومی
- امنیت و ثبات اجتماعی
- مدیریت بحران های امنیتی
- جنگ نرم و عملیات روانی دشمن
- نقش ساختار های انتظامی ، امنیتی و حفاظتی