دومین کنگره ملی علوم انسانی

دومین کنگره ملی علوم انسانی

Second National Congress of the Humanities

دومین کنگره ملی علوم انسانی در تاریخ ۱۴ دی ۱۳۹۰ تا ۱۵ دی ۱۳۹۰ توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در شهر تهران برگزار گردید.


دومین کنگره ملی علوم انسانی از سوی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و به همت شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی با حضور جمعی از اندیشمندان فرهیخته و پژوهشگران توانا و با همکاری اعضای هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در مرکز همایش های بین المللی این دانشگاه در 14 و 15 دی ماه 1390 برگزار شد. در پاسخ به فراخوان این کنگره بیش از 400 مقاله و چکیده مقاله به دبیرخانه رسید که پس از داوری در کمیته های علمی و تخصصی در شش بخش گزینش و منتشر گردید.مقالات پذیرش شده در دومین کنگره ملی علوم انسانی