دومین کنفرانس ملی جغرافیا

دومین کنفرانس ملی جغرافیا

پوستر دومین کنفرانس ملی جغرافیا

دومین کنفرانس ملی جغرافیا در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۵ توسط موسسه مدیریت کنفرانس های علمی اندیشوران هزاره سوم و تحت حمایت سیویلیکا در شهر قم برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

جغرافیای طبیعی
جغرافیای انسانی
کارتوگرافی
جغرافیا سیاسی – نظامی
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
محورهای ویژه جغرافیا وتوسعه پایدار
 
 
جغرافیای طبیعی
ژئومورفولوژی (زمین‌ریخت‌شناسی)
جغرافیای کرانه (ساحل)
آب‌وهواشناسی (اقلیم‌شناسی) و دیرین‌آب‌وهواشناسی (دیرین‌اقلیم‌شناسی)
جغرافیای زیستی
زمین‌سنجی
جغرافیای زیست‌ محیطی و مدیریت زیست‌ محیطی
یخبندان‌شناسی
آب‌شناسی و آب‌نگاری
بوم‌شناسی منظر
اقیانوس‌نگاری
خاک‌شناسی
دیرین‌جغرافیا یا دیرین‌گیتاشناسی
دانش دوران چهارم (کواترنر)
 
جغرافیای انسانی
جغرافیای فرهنگی
جغرافیای توسعه
جغرافیای اقتصادی
جغرافیای بهداشت‌ودرمان
جغرافیای تاریخ و زمان
جغرافیای سیاسی
جغرافیای مردمی و جمعیت‌شناسی
جغرافیای مذهبی
جغرافیای اجتماعی
جغرافیای ترابری
جغرافیای گردشگری
جغرافیای شهری یا جغرافیای مدنی
 
کارتوگرافی
کارتوگرافی ریاضی
کارتوگرافی موضوعی
عکاسی و فن چاپ، گرافیک
اردو نقشه برداری هیدروگرافی
کارتوگرافی کامپیوتری
ژئودزی عمومی
نجوم ژئودزی
 
جغرافیا سیاسی – نظامی
سیاست و قدرت در محیط جغرافیایی
ژئوپلیتیک
مرز، ملت، حکومت و سرزمین
تقسیمات کشوری و رقابت‌های مکانی
مسائل‎ ‎قومی و جریانات مهاجرت
 
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
مدیریت پروژه های شهری
گردشگری شهری
حقوق شهری
فرهنگ شهر نشینی
شهروند و حقوق شهروندی
نماهای شهری
تاثیر تکنولوژی های جدید ساخت در بافتهای شهری
برنامه ریزی کالبدی شهری
نقش شهرداری ها در توسعه شهری
پیشینه، چیستی و قلمرو جغرافیای سیاسی شهر
پیشینه جغرافیای سیاسی شهری
مفاهیم اساسی جغرافیای سیاسی شهری
قلمرو جغرافیای سیاسی شهری
ماهیت جغرافیای سیاسی شهری
الگوهای مدیریت و حکمروایی شهری
دولت محلی و مدیریت سیاسی شهر
سازماندهی سیاسی فضای شهری
نقش و جایگاه شهرداریها و شوراهای شهردر نظام سیاسی
چالش­های مدیریت فضای شهری
تمرکز و عدم تمرکز در مدیریت سیاسی فضای شهری
جایگاه شورای شهر در مدیریت سیاسی فضای شهری
مشارکت شهروندان در مدیریت شهری
نقش و جایگاه نهادهای مختلف در مدیریت شهری(بازیگران شهری)
 مدیریت بحران­های شهری
کانون­های تاثیرگذار در امنیت شهر
جغرافیای جرم و امنیت شهری
شهرهای ساحلی و امنیت
شهرهای مرزی و امنیت
جنگ های شهری و دفاع عامل
مدیریت مخاطرات و پدافند غیرعامل در شهر
حاشیه­نشینی و امنیت
بحران­های زیست محیطی(آلودگی­های هوا و...) و امنیت شهری
گتوهای شهری(اقلیت­های قومی، مذهبی، نژادی و...)
آسیب­های اجتماعی و امنیت شهری
تقسیم قدرت در شهر
توسعه پایدار شهری، عدالت و برنامه‌ریزی فضایی
نابرابریهای اجتماعی و عدالت فضایی در شهر
جغرافیای جنسیت و عدالت شهری
عدالت فضایی و خدمات عمومی در شهر
عدالت فضایی، کشمکش­ها و جنبش­های شهری
 شهر و فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی
 جغرافیای سیاسی شهر الکترونیک
 امنیت شهری و فناوریهای نوین
شهر مجازی و چالش­های سیاسی مدیریت شهری
 ژئوپلیتیک شهری
 جایگاه جهانشهرها در مناسبات ژئوپلیتیکی
 جهانی شدن و سیاه چاله­های شهری
رقابت بر سر جایگاه جهان­شهری
جهانی شدن و کلانشهرهای جهانی
حاکمیت محلی، روابط بین المللی و دیپلماسی شهری
وزن شهرها در نظام قدرت در مقیاس محلی، ملی، منطقه­ای و بین­المللی)جهانی)
تروریسم شهری
شهر و سیاست­های بین­الملل
دیدگاه های اقتصاد سیاسی، رشد و توسعه شهری
نظام­های اقتصادی و شهر
نقش و جایگاه اقتصادی جهان­شهرها در اقتصاد بین الملل
تقسیم کار جهانی و شهرها
الگوهای رقابت گروه­های اقتصادی در شهرها
فرایند های اقتصادی-سیاسی و رشد فیزیکی شهرها
اقتصاد سیاسی شهر و آسیب های اجتماعی
 
محورهای ویژه جغرافیاوتوسعه پایدار
جغرافیا و راهبردهای نوین گردشگری وتوسعه پایدار
سایر ایده های نوین درزمینه علوم جغرافیایی،مدیریت شهری وتوسعه پایدار
شناخت موانع و محدودیتها و شاخصهای توسعه شهری پایدار
سایر ایده های نوین در جغرافیا ،مدیریت شهری و توسعه پایدار
جغرافیا، برنامه ریزی محیطی،گردشگری پایدار
گردشگری ، معماری، شهرسازی وتوسعه پایدار
گردشگری، مدیریت استراتژیک، موقعیت جغرافیایی ایران
گردشگری ،کشاورزی ومحیط زیست پایدار
سایر ایده های نوین در زمینه گردشگری و توسعه پایدار