دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)

دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)

پوستر دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)

دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک) در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۳۹۵ تا ۱۸ شهریور ۱۳۹۵ توسط گروه علوم و مهندسی خاک دانشگاه شهید باهنر کرمان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر کرمان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش :
-آ لودگی، شاخص های زیستی و زیست پالایی 
-فناوری های نوین زیستی در احیاء منابع اراضی و محیط زیست 
-بهره برداری پایدار از اکوسیستم های خاکی در معادن و مناطق صنعتی
-خشکسالی و استفاده بهینه از آبهای نامتعارف
-کشاورزی پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک 
-چالش های زیست محیطی ریزگردها 
-نقش دانش محیطی و گونه های بوم زاد در مدیریت فضای سبز
-طراحی و مدیریت فضای سبز در مناطق خشک و نیمه خشک
-رویکردهای نوین در مدیریت کویر و احیای اراضی بیابانی
-نقش  فناوری نانو در محیط زیست و کاهش آلودگی
-ملاحظات اکولوژیکی در کشت های گلخانه ای
-کارکردهای زیست محیطی کانی های رس و نانو ذرات
-آموزش های مرتبط با محیط زیست و توسعه پایدار

 مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)