ششمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

ششمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

6th Students Mining Engineering Conference

ششمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۸۶ تا ۲۳ اسفند ۱۳۸۶ توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر - دانشکده مهندسی معدن - متالورژی و نفت در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن