دومین همایش دانش، صنعت و تجارت پنبه و گیاهان لیفی

دومین همایش دانش، صنعت و تجارت پنبه و گیاهان لیفی

پوستر دومین همایش دانش، صنعت و تجارت پنبه و گیاهان لیفی

دومین همایش دانش، صنعت و تجارت پنبه و گیاهان لیفی در تاریخ ۳ شهریور ۱۳۹۵ تا ۴ شهریور ۱۳۹۵ توسط دانشگاه بیرجند و تحت حمایت سیویلیکا در شهر بیرجند برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


با استعانت از پرودگار یکتا دومین همایش بین المللی دانش، صنعت و تجارت پنبه در روزهای 3 و 4 شهریور ماه 1395 در دانشگاه بیرجند برگزار خواهد شد.

محورهای همایش:

چالش ها و راهکارهای افزایش تولید پنبه و گیاهان لیفی
-زیست فناوری
-مکانیزاسیون
-آبیاری و تغذیه
-بهنژادی
-تکنولوژی بذر
-تنش های محیطی
-مدیریت تلفیقی آفات و بیماری ها
-تنظیم کننده های رشد 

چالش ها و راهکارهای توسعه صنایع پنبه و گیاهان لیفی
-تصفیه پنبه
-ریسندگی و بافندگی
-صنایع تبدیلی

اقتصاد و بازرگانی پنبه و گیاهان لیفی
-صادرات
-واردات
-قیمت تضمینی
-بیمه محصول
-بازاریابی
-بازاررسانی
-بورس