دومین جشنواره بین المللی راه ابریشم

دومین جشنواره بین المللی راه ابریشم

2nd Silk Road International Festival

پوستر دومین جشنواره بین المللی راه ابریشم

دومین جشنواره بین المللی راه ابریشم در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۹۰ تا ۲۰ آبان ۱۳۹۰ توسط سازمان میراث فرهنگی - صنایع دستی و گردشگری در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


دومین جشنواره بین المللی راه ابریشم

اهداف جشنواره دوم:
بررسی اهمیت و جایگاه توریسم، اکوتوریسم و ژئوتوریسم در کشورهای مسیر راه ابریشم
ایجاد فضای هم اندیشی برای صاحب نظران و پژوهشگران داخلی و خارجی در حوزه گردشگری
بررسی و تبیین نقش گردشگری در توسعه راه ابریشم
شناسایی موانع موجود در خصوص توسعه گردشگری میان ایران و کشورهای راه ابریشم و ارائه راهکار برای رفع موانع فوق
بررسی و معرفی پتانسیلها و توانمندیها و فرصتهای سرمایه گذاری صنعت گردشگری در کشورهای مسیر راه ابریشم
شناسایی نقش و جایگاه ایران درفرهنگ و هویت راه ابریشم
بررسی نقش فضاهای گردشگری باستان شناسی در همگرایی فرهنگی بین ایران و کشورهای مسیر راه ابریشم
تلاش در جهت شناساندن و بهره برداری از جاذبه های فرهنگی، هنری و گردشگری ایران و کشورهای این مسیر
بررسی فرصتهای گردشگری موضوعی(صنعتی، فرهنگی، سلامت و ...) کشورهای راه ابریشم

محورهای اصلی همایش:
نقش و جایگاه ایران در هویت تاریخی و فرهنگی راه ابریشم
توسعه گردشگری راه ابریشم، فرصتها و چالشها
نقش تور اپراتورهای کشورهای راه ابریشم در جهت سازماندهی گردشگری این مسیر
نقش گردشگری در توسعه اقتصادی کشورهای راه ابریشم
اکو توریسم و ویژگیها و جاذیه های طبیعی مسیر راه ابریشم
نقش بازاریابی و تبلیغات در توسعه گردشگری کشورهای راه ابریشم
نقش توسعه ناوگان حمل و نقل و تاثیر آن بر گردشگری کشورهای راه ابریشم
نقش مجتمع های خدماتی – رفاهی و مراکز اقامتی در توسعه گردشگری کشورهای راه ابریشم
موقعیت ترانزیتی مسیر راه ابریشم و نقش آن در توسعه گردشگری
نقش بنگاه های اقتصادی دولتی و غیر دولتی در توسعه گردشگری راه ابریشم
نقش گردشگری در فرآیند همگرایی فرهنگی کشورهای راه ابریشم
نقش حوزه تمدنی کشورهای راه ابریشم در همکاریهای حوزه گردشگری
نقش و جایگاه فناوری مجازی و بانکهای اطلاعاتی در توسعه گردشگری راه ابریشم
نقش فضاهای گردشگری باستانی در همگرایی فرهنگی و گردشگری کشورهای راه ابریشم