اولین همایش منطقه ای بررسی و مطالعه وضعیت نقد ادبی در ایران

اولین همایش منطقه ای بررسی و مطالعه وضعیت نقد ادبی در ایران

اولین همایش منطقه ای بررسی و مطالعه وضعیت نقد ادبی در ایران در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۸۹ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر در شهر شوشتر برگزار گردید.


محورهای همایش: شیوه های نقد ادبی شیوه های نقد شعر شاخه های گوناگون نقد ادبی مطبوعات و نقد نویسی نقدهای سینمایی نظریات ادبی تاریخچه نقد نویسی در ادبیات نقد شیوه های نقد نویسی نقدنویسی و علوم دیگر مانند روانشناسی, جامعه شناسی و غیره معرفی منتقدان مشهور و آثارشان