همایش منطقه ای بررسی دستاوردهای علمی باستان‌شناسی در خوزستان

همایش منطقه ای بررسی دستاوردهای علمی باستان‌شناسی در خوزستان

همایش منطقه ای بررسی دستاوردهای علمی باستان‌شناسی در خوزستان در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۸۹ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر در شهر شوشتر برگزار گردید.


 

محورهای همایشجایگاه خوزستان در مطالعات باستان شناسی ایران
مطالعه و بررسی سازه های آبی, تاریخی خوزستان
رویکردهای نوین در عرصه باستان شناسی خوزستان
تاریخچه بررسی ها و کاوش های باستان شناسی خوزستان
چگونگی شکل گیری استقرارها و تعاملات فرهنگی دشت شوشان با مناطق همجوار
بررسی ویژگیهای معماری و شواهد باستان شناختی دوره های مختلف