ششمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

ششمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

6th Congress on Safety, Health and Environment in Mines and Related Industries

ششمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۵ تا ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۵ توسط شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی