پنجمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

پنجمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

5th Congress on Safety, Health and Environment in Mines and Related Industries

پنجمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی در تاریخ ۱۳ آذر ۱۳۸۲ توسط شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در شهر کرمان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی