سومین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

سومین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

3rd Congress on Safety, Health and Environment in Mines and Related Industries

سومین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی در تاریخ ۲۷ اردبهشت ۱۳۷۹ تا ۲۸ اردبهشت ۱۳۷۹ توسط شرکت ملی فولاد ایران و شرکت زغالسنگ البرز شرقی در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی