دومین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

دومین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

2nd Congress on Safety, Health and Environment in Mines and Related Industries

دومین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی در تاریخ ۲ آذر ۱۳۷۷ تا ۳ آذر ۱۳۷۷ توسط شرکت ملی فولاد ایران و شرکت سنگ آهن گل گهر در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی