اولین همایش ملی مدیریت و توسعه گردشگری، چالش ها و راهکارها

اولین همایش ملی مدیریت و توسعه گردشگری، چالش ها و راهکارها

پوستر اولین همایش ملی مدیریت و توسعه گردشگری، چالش ها و راهکارها

اولین همایش ملی مدیریت و توسعه گردشگری، چالش ها و راهکارها در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۹۰ تا ۱۲ خرداد ۱۳۹۰ توسط مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اولین همایش ملی مدیریت و توسعه زیر ساختهای گردشگری در ایران

اهداف همایش:
ارزیابی جایگاه توسعه گردشگری در اسناد بالادستی و قوانین موجود
بررسی نقش نهادها و سازمان­های مرتبط با صنعت گردشگری و برقراری تعاملات سازنده میان متولیان
تبیین الزامات مدیریت و توسعه زیرساخت‌های گردشگری با رویکرد شناسایی و استفاده از مزیت­های رقابتی بومی
بررسی موانع، محدودیت­ها و چالش­های پیش­روی توسعه گردشگری در کشور با رویکرد تحقق اهداف توسعه پایدار
شیوه­های جذب سرمایه­گذاری داخلی و خارجی در توسعه زیرساخت‌های گردشگری
افزایش مشارکت بخش خصوصی، انجمن­ها و سازمان‌های غیردولتی در توسعه زیرساخت‌های گردشگری
اشاعه فرهنگ ایرانی- اسلامی در جهان با استفاده از جذب توریست و جلب رضایتمندی آنها
استفاده از ظرفیت جزایر، بنادر و مناطق آزاد به‌منظور توسعه گردشگری دریایی


محورهای همایش:
مباحث اختصاصی
جایگاه زیرساخت­های گردشگری از نگاه اسناد بالادستی کشور و الزامات حقوقی و قانونی آن
راهکارهای توانمندسازی و گسترش تعاملات سازمان‌ها و نهادهای ذینفع در جهت ارتقای مدیریت و توسعه زیرساخت­های گردشگری
زیرساخت­های پایدار گردشگری؛ اشتغالزایی و کارآفرینی
مدیریت و توسعه زیرساخت­های گردشگری؛ چالش­ها و راهکارها
زیرساخت‌های گردشگری و ایجاد ارزش افزوده
زیرساخت­های مطلوب گردشگری و ارائه تجارب موفق
تأمین مالی طرح­های زیرساختی حوزه گردشگری و جذب سرمایه بخش خصوصی
توسعه فناوری اطلاعات و گردشگری هوشمند
مزیت­های رقابتی شهرها و توسعه گردشگری شهری
جایگاه انجمن­ها و نهادهای مردم نهاد در توسعه گردشگری
نقش آموزش و پژوهش در دستیابی به جایگاه مطلوب در حوزه گردشگری
بحران اقتصادی و تأثیرات آن بر صنعت گردشگری
گردشگری و اشاعه فرهنگ ایرانی- اسلامی

مبحث جنبی
مزیت­های رقابتی کشور در حوزه گردشگری سلامتمقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی مدیریت و توسعه گردشگری، چالش ها و راهکارها