همایش منطقه ای علوم سیاسی و روابط بین المللی از دیدگاه اسلام

همایش منطقه ای علوم سیاسی و روابط بین المللی از دیدگاه اسلام

پوستر همایش منطقه ای علوم سیاسی و روابط بین المللی از دیدگاه اسلام

همایش منطقه ای علوم سیاسی و روابط بین المللی از دیدگاه اسلام در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۸۹ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شهرضا برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


همایش منطقه ای علوم سیاسی و روابط بین المللی از دیدگاه اسلام

 

با توجه به نقش و جایگاه اندیشه های سیاسی اسلام در تاریخ تمدن فرهنگ اسلامی و تاثیر عظیم آن بر رشد و هدایت جامعه به سوی کمال و ساماندهی امور فرد و اجتماع و نقش آن در انقلاب اسلامی ایران و با عنایت به نقش عظیم حضرت امام خمینی (ره) در طرح اندیشه سیاسی اسلام و به منظور توسعه و تعمیق معارف والای اسلامی در حیات فردی و اجتماعی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا همایش منطقه ای علوم سیاسی و روابط بین الملل از دیدگاه اسلام را در تاریخ 12 اسفند ماه برگزار می کند. لذا از همه پژوهشگران صاحب اندیشه و نظر دعوت می شود با ارسال آثار خود در محور های زیر در این تلاش بزرگ سهیم گردند.

محور های همایش:
الف:علوم سیاسی
1- شرایط زمامداران از دیدگاه اسلام
2- نهاد دولت از دیدگاه اسلام
3- معنا و مبنای سیاست در اسلام
4- امت واحده از دیدگاه اسلام
5- معنا و مبنای توسعه سیاسی در اسلام
6- جایگاه مردم سالاری در آموزه های اسلامی
7- سایر موضوعات پیشنهادی مرتبط با عنوان کلی همایش
ب:روابط بین الملل
1- تنظیم روابط با سایر کشورها از دیدگاه قرآن
2- صلح و جنگ از دیدگاه قرآن کریم
3- حقوق پناهندگان و پناهندگی از دیدگاه اسلام
4- حقوق بشر و اقلیت ها از دیدگاه اسلام
5- دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام
6- مفهوم و مبنای امنیت در اسلام
7- اصول سیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه اسلام
8- اسلام و نظریه های پایان تاریخ
9- نقش گفتگو و مذاکره در روابط بین الملل از دیدگاه اسلام

مشخصات همایش:
رئیس همایش: دکتر علی شریف زاده
دبیر همایش: دکتر علیرضا سبزیان موسی آبادی
دبیر اجرایی: دکتر سید حمید رضا رئیس الساداتمقالات پذیرش شده در همایش منطقه ای علوم سیاسی و روابط بین المللی از دیدگاه اسلام