همایش ملی توانمندسازی شهرهای کوجک مقیاس با تاکید بر ویژگیهای شهر شال

همایش ملی توانمندسازی شهرهای کوجک مقیاس با تاکید بر ویژگیهای شهر شال

پوستر همایش ملی توانمندسازی شهرهای کوجک مقیاس با تاکید بر ویژگیهای شهر شال

همایش ملی توانمندسازی شهرهای کوجک مقیاس با تاکید بر ویژگیهای شهر شال در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۹۰ تا ۱۹ خرداد ۱۳۹۰ توسط استانداری قزوین و تحت حمایت سیویلیکا در شهر قزوین برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


همایش ملی توانمند سازی شهرهای کوچک مقیاس با تاکید بر ویژگیهای شهر شال

درباره همایش:
با رشد روز افزون جمعیت شهرهای بزرگ که محل تجمع امکانات زندگی است،معضلات شهری همچون مشکل مسکن،بیکاری،حاشیه نشینی و مشکلات حمل و نقل نمود شگفت انگیزی داشته است،در ضمن اینکه این پدیده منجر به عقب ماندگی شهرهای میانی و کوچک گردیده و رکود و توقف را برای آنها در پی داشته است.از آنجا که جاری ساختن راهکارهای اقتصادی در شهرهای بزرگ قادر به رفع این مشکلات نبوده ،عده ای از محققان و تحلیلگران مسائل شهری توجه خود را به توسعه شهرهای کوچک به عنوان یک راه حل اساسی برای مقابله با عدم تعادل و توازن ناشی از رشد نخست شهرها معطوف کرده اند.بسیاری از آنها براین باورند پویاسازی شهرهای کوچک با ایجاد امکانات شغلی،آموزشی،تفریحی و اجتماعی می تواند عامل جلوگیری کننده از مهاجرت به شهرهای بزرگ باشد و مولد توسعه در دیگر مناطق کشور.علاوه براین شهرهای کوچک بدلیل داشتن نقش توزیع کننده بازار تولیدات کشاورزی حوزه های روستاییوابط اقتصادی از اهمیت ویزه ای برخوردارند.برپایه نقش پراهمیت شهرهای کوچک در تعادل بخشی حوزه های شهری ،این همایش با نگاهی کارا به تغییر سیاستها در راستای توانمند سازی شهرهای کوچک با محورهایی همه جانبه برگزار میشود تا مشوق توان اجرایی مسئولان در این زمینه باشد.

محورهای همایش:
شهرهای کوچک و لزوم توانمند سازی و مشارکت مردمی در آنها
شهرهای کوچک و نقش برنامه ریزی منطقه ای در توانمند سازی
شهرهای کوچک و ضرورت ایجاد شبکه شهرهای همکار در توانمند سازی آنها
شهرهای کوچک و الگوهای علمی و بومی احیاء بافت های فرسوده در آنها
شهرهای کوچک و جایگاه زمینه های قومیتی و هویتی در توانمند سازی آنها
شهرهای کوچک و نقش اقتصاد و جامعه در توانمند سازی آنها
شهرهای کوچک و نقش سلامتی در توسعه پایدار آنها