همایش استانی نقش شهرداری ها در اقتصاد مقاومتی

همایش استانی نقش شهرداری ها در اقتصاد مقاومتی

پوستر همایش استانی نقش شهرداری ها در اقتصاد مقاومتی

همایش استانی نقش شهرداری ها در اقتصاد مقاومتی در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۹۳ توسط شهرداری شهر بابک در شهر شهر بابک برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

- نقش شهرداری در فرایند اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی

- شناسایی راهبردهای  تأمین منابع پایدار شهرداریها با تأکید بر اقتصاد مقاومتی

- فرصتها و چالشهای ایجاد شده ناشی از اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در شهرداریها

- راهکارهای نوین در جهت اشتغال و بهره وری بیشتر شهرداریها درجهت نیل به اقتصاد مقاومتی

-شناسایی فرصتهای تأمین منابع مالی پایدار با تأکید بر فرصتهای ایجاد شده  از طریق مالیات بر ارزش افزوده

 - شناسایی و معرفی فرصتهای تأمین منابع مالی از طریق سرمایه گذاری بخش  خصوصی

- نقش گردشگری شهری بر درآمدهای پایدار شهرداریها

- شناسایی رویکردهای نوین تأمین درآمدهای شهرداری

- شناسایی و تعیین راهبردهایی در جهت صرفه جویی در هزینه های جاری شهرداریها