دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

12th Symposium of Geological Society of Iran

دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۸۷ تا ۲ اسفند ۱۳۸۷ توسط انجمن زمین شناسی ایران و شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در شهر اهواز برگزار گردید.