سومین همایش سنگهای ساختمانی، فرصتها و چالشها

سومین همایش سنگهای ساختمانی، فرصتها و چالشها

3rd Scientific Forum on Natural Stones Opportunities and Challenges

سومین همایش سنگهای ساختمانی، فرصتها و چالشها در تاریخ ۶ خرداد ۱۳۸۸ توسط دانشگاه پیام نور مرکز محلات در شهر محلات برگزار گردید.


 

محور های همایشوضعیت موجود در صنعت سنگ در ایران و جهان و چشم انداز آینده
بررسی نام ونشان تجاری در صنعت سنگ
مدیریت کیفیت در صنعت سنگ
ارتباط تکنولوژی و نانو تکنولوژی در توسعه صنعت سنگ
چالش های زیست محیطی پیش روی صنعت سنگ
مدیریت ضایعات و استفاده بهینه از مواد
تاثیر اکتشافات معدنی در استخراج و ستفاده بهینه از منابع طبیعی
استانداردها و مشخصه های کیفی محصولات معدنی و فرآوری شده و تاثیر آن مواد سنگی و تاثیر آن در صنعت سنگ