کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی

کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی

The First Conference on Psychology , Educational and Social Sciences

پوستر کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی

کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی در تاریخ ۵ شهریور ۱۳۹۴ توسط موسسه علمی تحقیقاتی کومه علم آوران دانش و تحت حمایت سیویلیکا در شهر بابل برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

  روانشناسی:
-روانشاسی بالینی
- روانشناسی تربیتی
- روانشناسی شخصیت
- روانشناسی صنعتی و سازمانی
- روانشناسی عمومی
- سنجش و اندازه گیری(روان سنجی)
- فلسفه تعلیم و تربیت
- برنامه ریزی درسی
- روانشناسی سلامت
- روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی
- علوم روانشناسی و توسعه پایدار


علوم تربیتی :
-تعلیم و تربیت اسلامی
- برنامه ریزی آموزشی
- آموزش و پرورش ابتدایی
- آموزش پیش دبستانی
- تکنولوژی آموزشی
- برنامه ریزی درسی
 تحقیقات آموزشی
- مدیریت آموزشی
- آموزش الکترونیک
- اخلاق اسلامی
- علوم تربیتی و توسعه پایدار


علوم اجتماعی :
-پژوهش علوم اجتماعی
- علوم ارتباطات اجتماعی
- مطالعات زنان و خانواده
- مردم شناسی
- جامعه شناسی
- جمعیت شناسی
- مددکاری اجتماعی
- برنامه ریزی رفاه اجتماعی
-  مطالعات راهبردی فرهنگ
- مدیریت و برنامه ریزی امور فرهنگی
- علوم اجتماعی و فرهنگی و توسعه پایدارمقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی